Tapu Harcı Nedir? 24 Ocak 2021

Tapu Harcı Nedir?

Çaycuma Tapu Harcı Nedir?


Tapu harcı, taşınmazların alım-satım işlemleri için alınan tapu hizmet bedelidir. Tapu işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için tapu harcının yatırılması gerekir. Alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı %2 oranında alınan tapu harcı, toplamda satış bedelinin %4'ü oranında alınmaktadır. Bakanlar Kurulu kararı ile 5 Mayıs 2018 tarihinde %1,5 olarak uygulanan indirimli oran, 31 Ocak 2019 tarihinde sona ermiştir. 1 Ocak 2020'den itibaren hem alıcı hem satıcı için %2 olarak uygulanmaktadır.
Taşınmazın satış değerinin daha az gösterilmesi ve buna bağlı olarak düşük tutarda tapu harcı ödendiğinin tespit edilmesi durumunda taraflara cezai işlem uygulanır.

Tapu Harcını Kim Öder?, Çaycuma Emlak: Turhan KARABULUT - Tel: 05418120145
Tapu harcı alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmektedir. Tapu harcı oranı her iki taraf için de satış bedelinin %2’si olmak üzere toplam %4 olarak uygulanmaktadır. Tapu harcı, harcı ödeyecek kişi tarafından vergi dairesine ödenir ve karşılığında ödendiğine dair makbuz alınır. Ayrıca sadece alıcı tarafından tapu döner sermaye harcının da ödenmesi gerekmektedir.

Tapu harcını alıcı mı öder, satıcı mı?, Çaycuma Emlak: Turhan KARABULUT - Tel: 05418120145
Harçlar Kanununa göre gayrimenkul devirlerinde, devir bedeli üzerinden devir edenden binde 20, devir alandan binde 20 olmak üzere toplam binde 40 oranında tapu harcı ödenir. Ancak taraflar kendi aralarında Harçlar Kanunundaki bu düzenleme yerine tapu harcının tamamının satıcı veya alıcı tarafından ödenmesini kararlaştırabilirler. Uygulamada tapu harcını düşük ödemek amacıyla taraflar çoğu zaman tapu müdürlüğünde gerçek devir bedeli yerine daha düşük bir bedel beyan etmektedir. Bunun oldukça riskli sonuçları olabilir. “Tapu Bedelinin Düşük Gösterilmesinde Risk ve Cezalar Nelerdir?” başlıklı makalemizde bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.400.000 TL’lik daire satışında tapu harcı nedir?

400.000 TL’lik bir evin satış işleminde, gerçek satış bedeli üzerinden bildirilmiş ise alıcı ve satıcının ödemesi gereken tapu devir harcı tutarı 16.000 TL olur. Tapu harcı masrafları tapu bedelinin binde 20’ı oranında olduğu için 400,000 TL’lik bir mülkün satışında ödenecek tapu harcı da 8,000 TL rakamına denk gelir. Binde ‘20si satıcıdan, binde 20si alıcıdan olmak üzere ayrı ayrı tahsil edilir. Tapu harcı dışında gayrimenkul devirlerinde döner sermaye harcı da ödenmektedir. 2018 yılında döner sermaye harcı 150 TL civarındadır.

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin;